Zarządzenie w sprawie zasad gospodarki pomieszczeniami AGH

W dn. 26.04.2013 r. na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz art. 19 ust 2 i art. 20 ust 3 Statutu AGH, weszło w życie zarządzenie nr 21/2013 w sprawie zasad gospodarki pomieszczeniami AGH.

Załączniki do pobrania:

Decyzja Rektora AGH z 30 marca 2012 roku (obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2012 roku) w sprawie ustalenia słownika funkcji i grup taryfowych dla pomieszczeń, na potrzeby systemu ePom

Załączniki do pobrania: